ACTAS DE CABILDO

TOMA DE PROTESTA
1ra Ordinaria
1ra ExtraOrdinaria
2da Orinaria
2da ExtraOrdinaria
3ra ordinaria
4ta Ordinaria
5ta ordinaria
6ta Ordinaria
7ma ordinaria
8va ordinaria
9na ordinaria
10 ORDINARIA
11 ORDINARIA
12a ordinaria
13a ordinaria
14a ordinaria
15 a
16a ordinaria
3a extraordinaria
17 Ordinaria
18 Ordinaria
19 Ordinaria
20 ordinaria
21 Ordinaria
22 Ordinaria
23 Ordinaria
24
25 ordinaria
26 Ordinaria
27 Ordinaria
28 Ordinaria
29 ordinaria
30 Ordinaria
4 ET
5 ET